EtusivuDASiaa
DASiaa

Väliaikainen asunnon vuokraaminen DASilla - yhteiset pelisäännöt

13.11.2019
Väliaikainen asunnon vuokraaminen DASilla - yhteiset pelisäännöt

Olemme saaneet kyselyjä asukkailta siitä, onko omaa asuntoa mahdollista vuokrata erilaisten vertais- ja tai muiden majoitussivustojen kautta. Olemme myös saaneet häiriöilmoituksia lyhytaikaisista vieraista sekä siitä, että verkkoilmoituksissa DASin asunnoista näytetään perittävän kohtuuttomia maksuja.

Domus Arctica –säätiö DAS on yleishyödyllinen toimija, joka noudattaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn säännöksiä asukasvalinnassa ja omakustannusvuokran määrityksessä sekä Lakia asuinhuoneiston vuokraamisesta vuokraustoiminnassa. Tämän takia asukkaan tulee aina seurata DAS:n asettamia väli- ja alivuokrauksen ehtoja, jotka kieltävät asunnon väli- ja alivuokrauksen muulle kuin opiskelijalle hinnalla, joka ei ylitä hänen itse maksamaa kuukausivuokraansa.

Näihin säännöksiin perustuen DAS ilmoittaa asukkailleen seuraavat pelisäännöt ja ohjeet, joita asukkaiden tulee noudattaa:

  1. DASin asunnoissa on kiellettyä erilaisten majoituspalveluiden ja liiketoiminnan järjestäminen. Tämä perustuu ARAn säädöksiin asukasvalinnasta ja vuokran perimisestä, joka kieltää taloudellisen voiton tavoittelun opiskelija-asuntoa jälleenvuokraamalla.
  2. DAS sallii asuinhuonevuokralakiin perustuvan välivuokrauksen (AHVL 18 §). DASilla on das.fi -sivustolla tarkempi ohjeistus asukkaille.
  3. DAS sallii alivuokrauksen (AHVL 80 §). Alivuokraus ei koske yksittäistä soluhuonetta eikä yksiötä. DASilla on das.fi –sivustolla tarkempi ohjeistus asukkaille.
  4. Jälleenvuokraaminen vaatii aina luvan DASilta. Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut (ensivuokralainen) vuokraa yli puolet huoneistosta tai vuokranantajan erikseen antaman luvan perusteella edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen).
  5. Asuinhuonevuokralain 61 § kohdan 3 mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokralaisen vuokrasopimus, jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen (mm. majoitus- ja liiketoiminta) tai muulla tavalla (mm. korkeampi vuokrahinnoittelu, luvaton jälleenvuokraaminen) kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty.
  6. Säätiö kehottaa asukkaita perehtymään myös säätiön vuokrasopimuksen ehtoihin ja järjestyssääntöihin.

 

Ymmärrämme, että houkutus vuokrata asuntoaan toiselle silloin, kun ei itse tarvitse asuntoaan, voi olla ajoittain suuri. Haluamme kuitenkin painottaa, että asunto on luovutettu nimenomaan vuokrasopimuksessa mainitun vuokralaisen asuttavaksesi eikä huoneistoa ole tarkoitettu majoituspalvelun järjestämiseksi. Vieraat, sekä ali- ja välivuokralaiset ovat hyvin tervetulleita Rovaniemelle ja toivomme heidän viihtyvän luonasi, mutta heidänkin tulee noudattaa säätiön voimassaolevia säännöksiä. Viime kädessä olet itse vastuussa säätiölle myös vieraidesi ja mahdollisten ali- ja tai välivuokralaistesi aiheuttamista vahingoista säätiön omaisuudelle.

Huolimatta aiheen vakavuudesta, toivotamme sinulle virkistävää marraskuuta!

Yhteistyöterveisin,

Domus Arctica -säätiö

Jaa artikkeli

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lue lisää Voit estää evästeiden käytön selainasetuksista.
OK