Homes for students

Applying DAS apartment

Send Application

Welcome, new DAS tenant!

Read more
DASAsiaa

Welcome to DAS

Thank you for choosing DAS student houses to be your home. At any time during your stay, you are welcome to drop into the DAS housing office or send email to dasaspa@das.fi to say hello or ask a question. Please take some time to study the housing guide, where all the important matters concerning your living conditions are explained.

Apartments

A short introduction to the flats offered by DAS.

DASiaa
30.05.2022

DAS boats are ready to be borrowed

DAS has two boats with life jackets that tenants can borrow for free. The boats are located in Nätynginnokka. Boat reservations by email  dasaspa@das.fi

Read more
20.05.2022

Customer satisfaction inquiry was done again on February

Thank you for the feedback! Thank you for the tenants who answered the inquiry. Your opinions about matters that are great or not so good at DAS are very important for us in developing our services.  We hope that as many tenant as possible would give their opinions so that the inquiry would ...

Read more
20.05.2022

Subrenting in the summer/summer tenant

Subrenting in the summer. What I need to do? DAS approves subleasing for summer tenants as well. Between 1.5. and 31.8. the subtenant does not have to be a student. Do as follows: 1.        Make a written, fixed-term agreement with the subtenant 2. ...

Read more
20.05.2022

Moving Out and Spring Cleaning

Tips for spring cleaning and moving out 1. Get inspired by the defrosting of the climate and defrost your own freezer, too! It is also excellent chance to clean smudges off. Also remember to take fridge off the wall and clean the floor and the backside of the fridge. 2. Arrange cleaning turns ...

Read more
DAS in social media
30.09.2022 10:31
FI – DAS veneet on nyt laitettu talviteloille. ❄ Veneily jatkuu taas ensi kesänä! 🌞 ENG – DAS boats have now been taken out of use for winter. ❄ Boating will continue again next summer! 🌞 #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
29.09.2022 11:51
FI – Tänään esittelyssä kiinteistöhuoltotiimin jäsen Mikko. Mikko on aloittanut DASilla vuonna 2004. Hänen työtehtäviään ovat mm. talojen päivittäishuollot, kiinteistöjen ja niiden laitteiden valvonta sekä muuttotarkistukset. Mikkoon asukkaat ovat voineet törmätä esimerkiksi erilaisten huoltotöiden ja vikailmoitusten tiimoilta.  Vapaa-ajallaan Mikko tykkää rentoutua hyvän elokuvan äärellä. ”Vikailmoituksiin voidaan reagoida joskus hyvinkin nopeasti. Nopein vikailmoituskeikkani on kestänyt kahdeksan minuuttia, ilmoituksesta vian ratkaisemiseen. Monet huollon tehtävät ovat helpottuneet ja nopeutuneet nykyajan teknologian ja työvälineiden ansiosta. Esimerkiksi kun aloitin DASilla, lumityöt tehtiin vielä käsin. Nykyään liikumme sähköautolla paikasta toiseen. ” 🚗 💡 Sähköautoon siirtymällä huoltopalvelun liikkumisesta aiheutuvat vuosittaiset CO2-päästöt ovat pienentyneet n.1,3 tonnia. EN – Today we are introducing another member of the property maintenance team, Mikko. Mikko started working at DAS in 2004. His duties include e.g. daily maintenance of houses, supervision of properties and their equipment, and moving out inspections. Residents have been able to run into Mikko, for example, due to various maintenance works. In his free time Mikko likes to relax with a good movie. "Note of fault reports can sometimes be reacted to very quickly. My fastest note of fault notification gig has lasted eight minutes, from notification to solving the fault. Many maintenance tasks have become easier and faster thanks to modern technology and tools. For example, when I started with DAS, snow work was still done by hand. Nowadays, we move from place to place with an electric car. " 🚗 💡 By switching to an electric car, the annual CO2 emissions caused by the movement of the maintenance service have decreased by approx. 1.3 tons. #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
27.09.2022 10:40
FI – Tarkkaile postiasi! 📬 Asukkaiden kokouksen kutsut ovat jaossa. Tule tapaamaan muita asukkaita, DASin väkeä ja vaikuttamaan asumiseen liittyviin asioihin! 🏡 EN – Check your mail! 📬 Invitations to tenants meeting are on their way. Come and meet other tenants, DAS personnel and influence on the matters concerning your living! 🏡 #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
22.09.2022 11:16
FI – Tänään esittelyssä talouspäällikkömme Anu. Anu on aloittanut DASin tiimissä toukokuussa 2015. Hänen työnkuvaansa kuuluvat erilaiset talousasiat kuten esimerkiksi budjetointi, tilinpäätöksen valmistelu ja raportointi. Vapaa-ajallaan Anu tekee moottorikelkkailuun liittyvää vapaaehtoistyötä. Lisäksi hän viihtyy ulkona koiran kanssa lenkkeillen sekä metsäpalstalla puuhastellen. ”Tykkään todella paljon talouspuolen työtehtävistä. Olen ehdottomasti numeroihminen ja ensimmäiseltä koulutukseltani olenkin insinööri. DASilla työtehtäväni ovat kehittyneet vuosien varrella paljon. Esimerkiksi talojen perusparannushankkeet ja uudishankkeet ovat tuoneet työhöni lisää haasteita.”    💡DASin asukkaana saat kuukausittaiset vuokralaskut kätevästi sähköpostiisi, mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa e-laskutilausta. Pääset tarkastelemaan laskua sähköpostissa olevan linkin takaa. EN – Today we are introducing our financial manager Anu. Anu started in the DAS team in May 2015. Her duties includes various financial matters such as budgeting, financial statement preparation and reporting. In her free time, Anu does volunteer work related to snowmobiling. In addition, she enjoys walks with her dog and working in the wood lot. "I really like the tasks on the financial side. I am definitely a numbers person and I am actually an engineer from my first education. My duties at DAS have developed a lot over the years. For example, house renovation projects and new projects have brought more challenges to my work." 💡 As a DAS resident you can conveniently receive monthly rent invoices in your e-mail, if you do not have a valid e-invoice order. You can view the invoice by following the link in the e-mail. #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
20.09.2022 11:13
FI – Syksyn tullen illat pimenevät ja on aika ottaa käyttöön pimeän ajan tärkein asuste – heijastin! 💡 Tiesitkö, että heijastimen avulla autoilija huomaa sinut jo noin 350 metrin päästä, kun ilman heijastinta näkyvyys on vain noin 50 metriä! Muistetaan siis käyttää heijastinta! Voit napata syksyn ja talven tärkeimmän asusteen mukaasi toimistoltamme.✨ EN - When autumn comes, the evenings get darker and it's time to use the most important accessory for the dark perioid - a reflector! 💡 Did you know that with the help of a reflector, a motorist can spot you from about 350 meters away, while without a reflector the visibility is only about 50 meters! So remember to use a reflector! You can grab the most important accessory for autumn and winter with you from our office.✨ #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
15.09.2022 13:37
FI – Tänään esittelyssä talousassistentti Tommi. Tommi on ollut osa DASin porukkaa huhtikuusta 2018 alkaen. Hän on osa taloustiimiämme ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat päivittäiset taloushallinnon tehtävät, kuten asukas- ja ostolaskutus sekä muu maksuhallinta. Tommin kanssa olette voineet olla tekemisissä esimerkiksi vuokranmaksuun liittyvissä kysymyksissä. Vapaa-ajallaan Tommi viihtyy ulkoilemassa ja frisbeegolfradoilla. ”Tutustuin DASiin opintojeni kautta, kun tulin tänne tekemään työharjoittelua. DAS valikoitui harjoittelupaikaksi, sillä täällä minulla oli mahdollisuus yhdistää kiinnostukseni taloutta ja kiinteistöalaa kohtaan. Harjoittelun päättyessä DASilla avautui sopivasti mahdollisuus vakituiseen työpaikkaan talouspuolella ja tartuin mielelläni tilaisuuteen!” 💡Tiesitkö, että DASin asukkaana voit tehdä e-laskusopimuksen kätevästi verkkopankissasi. Sopimuksen tekemiseen tarvitset ainoastaan viitenumeron vuokralaskustasi.  EN - Today we are introducing our financial assistant Tommi. Tommi has been on the DAS team since April 2018. He is a part of our financial team and his duties include daily financial management tasks, such as resident and purchase invoicing and other payment management. You might have dealt with Tommi for example in questions related to rent payments. In his free time Tommi enjoys being outdoors and playing Frisbee golf.  "I got to know DAS through my studies when I came here to do an internship. I chose to do my internship in DAS because here I had the opportunity to combine my interest in economics and real estate. At the end of the internship a permanent job in finance opened up at DAS, and I gladly took the opportunity!" 💡 Did you know that as a resident of DAS, you can make an e-invoice contract conveniently in your Finnish online bank. To make the contract you only need the reference number from your rent invoice. #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
07.09.2022 15:19
FI - Syksy saapuu ja on aika laittaa kämppää uuteen lukuvuoteen uuteen uskoon! 🏡 💡Asukastoimikunta järjestää DASin asukkaille retken Ikeaan 17.9.2022. Ilmoittautuminen DASin toimistolla ma 12.9. ja ti 13.9. klo 12:00-15:00. 💡Retki maksaa 5 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä. 💡Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset esteettömyyspalveluita, laita viestiä asukastoimikunnalle. Asukastoimikunnan yhteystiedot löytyvät asukkaiden sivuilta. EN - It's Autumn time and time to start decorating your apartment! 🏡 💡Tenant committee organizes a trip to Ikea on Saturday 17th of September. 💡You can sign up for the trip at DAS office on Monday 12th and on Tuesday 13th of September from 12:00 to 15:00. 💡The trip costs 5 Euros, which is paid on cash upon registration. 💡If you have any questions or you need accessibility services please send a message to Tenant committee. You can find Tenant committee contact information from tenant pages. #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
07.09.2022 10:44
FI – Tänään esittelyssä toiminnanjohtajamme Kirsti. Kirstillä on takanaan 27-vuotinen työura DASilla. Työuransa hän aloitti toimistopäällikkönä, josta hän eteni toiminnanjohtajaksi vuonna 2001. Kirsti on vastuussa DASin operatiivisesta toiminnasta eli varsinaisen toiminnan ja arkisen työn johtamisesta DASin strategisten linjausten mukaisesti. Vapaa-ajallaan Kirsti tykkää käydä pelaamassa golfia ja kutoa. ⛳ ”Enpä arvannut lukukaudella 1982-83, kun asuin DAS III:ssa kahden hengen huoneessa ja biletin Domman diskossa, että DAS tulee olemaan vuodesta 1995 alkaen tähän päivään asti iso osa minun arkeani ja myös juhlaa. Sanotaan, ettei se vaihtamalla parane ja kohdallani se on pitänyt paikkansa! Ensi kesänä siirryn kuitenkin DASilta vähän vapaammalle.” EN – Today we are introducing our Managing Director Kirsti. Kirsti has a 27-year career at DAS behind her. She started her career as an Office Manager, from which she progressed to Managing Director in 2001. Kirsti is responsible for DAS's operational activities, i.e. managing the actual operations and everyday work in accordance with DAS's strategic guidelines. In her spare time, Kirsti likes to play golf and knit. ⛳ "I didn't guess in the 1982-83 semester, when I lived in DAS III in a shared room and was partying at Domma's disco, that from 1995 until now DAS would be a big part of my everyday life. The saying goes: it doesn't get better by changing, and that has been true for me! However next summer I will change from DAS to a more free time.” #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
06.09.2022 10:41
FI - DASin toimisto ja puhelinpalvelu ovat kiinni torstaina 8.9. ja perjantaina 9.9. EN - The DAS office and phone service are closed on Thursday September 8. and on Friday September 9.
domusarcticaInstagram
02.09.2022 10:28
DAS mukana tänään fuksimessuilla Lapin Yliopistolla! Tule piipahtamaan DASin pisteellä ja osallistu arvontaan. 😊
domusarcticaInstagram
01.09.2022 12:40
FI –  Työntekijöiden esittely jatkuu, tällä kertaa vuorossa kiinteistönhuoltajamme Reima. Reima on ollut osa kiinteistöhuollon tiimiä vuodesta 2008. Hänen työtehtäviään ovat mm. talojen päivittäishuollot, kiinteistöjen ja niiden laitteiden valvonta, muuttotarkistukset sekä asukkaiden vikailmoitukset. Vapaa-ajallaan Reiman voi löytää lastensa kanssa karting-radalta tai jäähallilta. ”Kiinteistöautomaation ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen on työurani aikana lisääntynyt huomattavasti. Automaation ansiosta voimme esimerkiksi huomata vikoja ennen asukasta. Jos esimerkiksi lämmityksessä tai lämpimässä käyttövedessä on häiriö, saamme ilmoituksen ja näin voimme nopeasti reagoida vikoihin. Tykkäänkin työssäni ongelmanratkaisusta, jota erilaiset viat ja ilmoitukset vaativat.”🔧 💡 Dasin asukkaana voit ilmoittaa kiireettömät viat näppärästi sähköisellä vikailmoituslomakkeella. EN - The introduction of the employees continues, this time it's our serviceman Reima's turn. Reima has been part of the property maintenance team since 2008. His duties include daily maintenance of buildings, monitoring of properties and their equipment, moving inspections and note of fault reports. In his free time, Reima can be found with his children at the karting track or at the ice rink. "The utilization of real estate automation and electronic systems has increased considerably during my working career. Thanks to automation, we can, for example, notice faults before the resident. If, for example, there is a malfunction in the heating or hot water, we receive a notification and this way we can react to faults quickly. I like the problem solving, which is required by various faults and notifications." 🔧 💡 As a DAS resident, you can easily report non-urgent faults using the electronic note of fault notification form. #domusarctia #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
25.08.2022 10:41
FI – Tänään esittelyssä kiinteistöpäällikkömme Tuomas. Tuomaksella on takanaan 20 vuotinen työura DASilla. Hän on vastuussa kaikesta kiinteistöhuoltoon liittyvästä ja työskentelee uudis- sekä perusparannushankkeissa. Vapaa-ajallaan Tuomas viihtyy ulkona ja harrastuksiin kuuluukin metsästys ja metsästyskoirat, hiihto ja sähköpyöräily maastossa. ”Yksi mieleenpainuvimmista asioista DASilla työskennellessä on ollut DAS Kelon rakentaminen. DAS Kelo on Rovaniemen ensimmäinen puukerrostalo ja oli ainutlaatuinen kokemus olla osana rakennuksen toteuttamista. DAS Kelossa on hyödynnetty moderneja ratkaisuja, esimerkiksi otamme viemärivedestä lämmön talteen ja hyödynnämme aurinkosähköä.” 🌱 💡 DAS Tuomaksen ja DAS Juhanin perusparannukset ovat alkaneet. Perusparannuksen yhteydessä DAS Juhaniin tulee 37 yksiötä ja 5 kaksiota ja DAS Tuomakseen 48 yksiötä. Talot ovat muuttovalmiita 1.8.2023. EN – Today we are introducing our Maintenance Service Manager Tuomas. Tuomas has a 20-year career at DAS behind him. He is responsible for everything related to property maintenance and works in new and basic improvement projects of houses. In his spare time, Tuomas enjoys the outdoors. His hobbies include hunting and dogs for hunting, skiing and off-road electric cycling. "One of the most memorable things while working at DAS has been the construction of DAS Kelo. DAS Kelo is Rovaniemi's first wooden apartment building and it was a unique experience to be part of the construction of the building. In DAS Kelo we have used modern solutions, for example we recover heat from sewage and use solar electricity." 🌱 💡The basic renovations of DAS Tuomas and DAS Juhani have started. There will be 37 studios and 5 pcs 2-room apartments in DAS Juhani and 48 studios in DAS Tuomas. The houses will be move-in ready 1.8.2023. #domusarctica #opiskelijaasuminen #opiskelijaasunnot #studenthousing
domusarcticaInstagram
+
This website uses cookies to improve user experience.Read more Cookies can be blocked in the site settings.
OK